Cykl warsztatów online

AGILITY w HR

Zwinne praktyki i projekty w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Weź udział w interdyscyplinarnym szkoleniu, w którym przekrojowo zajmujemy się tematyką zwinności w organizacjach, projektach i procesach z perspektywy HR. 

Cykl warsztatów online

AGILITY w HR

Zwinne praktyki i projekty w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Weź udział w interdyscyplinarnym szkoleniu, w którym przekrojowo zajmujemy się tematyką zwinności w organizacjach, projektach i procesach z perspektywy HR. 

Dzięki naszemu szkoleniu:

Metodyka

Poznasz założenia metodyk klasycznych i zwinnych (AGILE)

Planowanie

Przećwiczysz planowanie projektów, aby obyły się pominięć i błędów

Realizacja

Wykorzystasz narzędzia do śledzenia harmonogramów i budżetów, które zapewnią realizację projektu zgodnie z planem

Kluczowe wskaźniki

Określisz kluczowe wskaźniki projektu i wdrożysz skuteczne sposoby ich monitorowania i raportowania.

Pakiet narzędzi

Otrzymasz pakiet narzędzi, które możesz wykorzystać do planowania i monitorowania projektów w HR

„Agile Project Management, Agile Organization, Agile Team” – to przykłady sformułowań coraz częściej pojawiających się w literaturze branżowej i wypowiadanych przez specjalistów oraz menedżerów na całym świecie. Świat IT chwali się SCRUM’em lub Kanbanem, a szefowie firm namawiani są do natychmiastowego wprowadzenia Agile w swoich organizacjach. Czy Agile to nowy buzzword? Jak rozumieć Agile i dlaczego lepiej jest mówić i zacząć od wielowymiarowej zwinności (agility)?

Proponujemy Państwu udział w interdyscyplinarnym szkoleniu, w którym przekrojowo zajmujemy się tematyką zwinności w organizacjach, projektach i procesach z perspektywy HR. 

Współczesne działy i zespoły HR realizują zarówno zróżnicowane zadania i procesy biznesowe, jak i strategiczne projekty, które są narażone na ryzyka związane z niesprecyzowanym zakresem, ograniczonymi zasobami, czy wymagającymi interesariuszami. 

Dobre praktyki i narzędzia stosowane w zwinnym zarządzaniu projektami w sferze IT lub produkcyjnej mogą być zaadoptowane również do rzeczywistości HR. Pokazujemy jak można to ćwiczyć i wdrażać. Szkolenie adresowane jest zarówno do osób zarządzających projektami, bądź wchodzących w skład zespołów projektowych z ramienia HR, jak i osób, które mają definiować, wdrażać lub promować zwinność w swojej organizacji.

Program

(6 sesji online po 4 godziny)

Moduł 1. Wprowadzanie podejścia Agile do HR (08.10.2021)

 • Uwarunkowania wpływające na organizacje, pracowników i realizowane projekty. Wybrane trendy ekonomiczno-społeczne oraz technologiczne. Transformacja cyfrowa;
 • Projekty, procesy i zadania współczesnego HR;
 • Refleksje nt. struktur organizacyjnych i projektowych – szanse i zagrożenia;
 • Zalety i wady “tradycyjnego” (kaskadowego) zarządzanie projektami;
 • Zwinne metodyki w kontekście projektów HR – wybrane bariery oraz pola do adaptacji.

Moduł 2. Wprowadzanie do zwinności (agility) w HR. Inicjowanie i planowanie projektu (22.10.2021)

 • Agile, agile, czy agility? Geneza i rozumienie;
 • Wymiary zwinności – mindset, leadership, zespół, organizacja;
 • Kaskadowe, zwinne i hybrydowe zarządzanie projektami – porównanie koncepcji, główne elementy i rekomendowane zastosowania;
 • Przygotowanie i uruchomienie projektu. Faza przedprojektowa, definiowanie wymagań, zakresu i kryteriów sukcesu. User stories;
 • Interesariusze – identyfikacja i zarządzanie komunikacją;
 • Planowanie czasu, zakresu i zasobów projektowych.

Moduł 3. Zwinne zarządzanie projektami HR z wykorzystaniem narzędzi agile (29.10.2021)

 • Backlog, czyli o planowaniu i priorytetyzowaniu pracy;
 • Role i podział obowiązków w projektach zwinnych; 
 • Wprowadzenie do SCRUM w kontekście projektów IT w HR;
 • Kanban w HR. Zastosowanie, zalety i ograniczenia;
 • Dodatkowe narzędzia i dobre praktyki wspierające zwinność w HR;
 • Moduł MS Teams.

Moduł 4. Lateral leadership — budowanie pozycji i wpływu HR (05.11.2021)

 • Gry w miejscu pracy – role i postawy przyjmowane przez ludzi w relacjach zawodowych;
 • Środowisko zaufania – co wzmacnia a co niszczy relacje oparte na zaufaniu;
 • Jeśli nie pozycja władzy, to co?;
 • Eskalacja jako narzędzie, a nie zagrożenie – umiejętne angażowanie menedżerów wyższego szczebla w podejmowanie decyzji;
 • Jak delegować bez formalnego zwierzchnictwa?;
 • Push-pull, Waterfall-Agile, jakość-szybkość, śledzenie-zaufanie, przyciąganie-ścieranie – identyfikowanie obszarów potencjalnie konfliktowych i profilaktyka konfliktu;
 • Designed Alliance – uczciwe reguły funkcjonowania zespołu;
 • Poruszanie się po złożoności – tworzenie i utrzymywanie mapy zarządzania interesariuszami.

Moduł 5. HR jako ambasador kultury agile w organizacji (30.11.2021)

 • „No blame culture” = „fearless culture”;
 • Wychodzenie poza strefę komfortu;
 • Celebrowanie porażek. „Celebration Grid”, Tablica Celebracji porażek i zmiana sposobu myślenia o porażkach, promowanie eksperymentowania;
 • Retrospektywa w kontekście wymiany wiedzy, „knowledge exchange”;
 • Repozytoria wiedzy;
 • Feedback. Model WRAP feedback. Feedforward;
 • Motywacja. Motywowanie na bazie wartości „Champfrog”. Karty motywacji Moving Motivators.

Moduł 6. Zwinny projekt rozwoju kompetencji menedżerów – praca z Case Study (19.11.2021)

 • Wprowadzenie Case Study;
 • Definiowanie projektu rozwojowego dla kadry menedżerskiej:

Cele i priorytety projektu,

Struktura zadań w projekcie,

Decyzje „kup lub zrób”,

Harmonogram projektu,

Kalkulacja budżetu projektu;

 • Zmiana w projekcie wdrożeniowym:

Zmiana zakresu projektu w wyniku decyzji Sponsora,

Reorganizacja WBS, harmonogramu i budżetu projektu,

Zmiana podziału zadań w zespole projektowym.

Moduł: Indywidualna sesja konsultingowa (termin do uzgodnienia)

 • Omówienie konkretnego planowane projektu;
 • Wspólna diagnoza potrzeb uczestników;
 • Opracowanie WBS i harmonogramu projektu;
 • Opracowanie budżetu;
 • Omówienie i przygotowanie na ryzyka związane z projektem.

Opinie o naszych szkoleniach

 • (…) Współpracujemy z firmą szkoleniową KnowHub Sp. z o.o. (dawniej TAW Polska) w zakresie realizacji długofalowego programu szkoleniowego, który obejmuje między innymi kwestie dotyczące tematyki rozwoju kompetencji w obszarze “Komunikacja interpersonalna”. Z przekonaniem stwierdzamy, że firma KnowHub (dawniej TAW Polska) jest godna polecenia jako solidny partner, gwarantujący najwyższą jakość usług szkoleniowych.

  Marta Wachowicz
  Specjalista ds. Rozwoju i Szkoleń
 • (…) Z firmą KnowHub Sp. z o.o. (dawniej TAW Polska) współpracujemy od 2005 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z poziomu merytorycznego szkoleń, jak i ze sprawności organizacyjnej i rzetelności w przygotowaniu wszystkich projektów. Kontakt z pracownikami i trenerami firmy KnowHub (dawniej TAW )jest zawsze przyjemnym zawodowym doświadczeniem.

  Anna Kuszell
  Dyrektor zarządzania personelem
 • (…) Współpracę z KnowHub (dawniej TAW Polska) oceniamy bardzo wysoko. Szkolenia były dostosowane do potrzeb uczestników i całej organizacji, prowadzone przez trenerów o bardzo wysokich kompetencjach. Potwierdzeniem tego są bardzo dobre wyniki ankiet poszkoleniowych i wywiadów z uczestnikami. Firma wspiera nas także w planowaniu dalszych działań rozwojowych dla pracowników. Równie wysoko oceniamy stronę organizacyjną współpracy. Polecamy KnowHub…

  Paweł Ostrowski
  Dyrektor ds. Personalnych i Administracji
 • (…) Współpracę z KnowHub Sp. z o.o. (dawniej TAW Polska Sp. z o.o.) oceniam bardzo dobrze. Zarówno kwestie organizacyjne jak i merytoryczne realizowane są na najwyższym poziomie. Polecam firmę KnowHub Sp. z o.o. (dawniej TAW Polska Sp. z o.o.) jako realizatora działań rozwojowych, zwłaszcza w firmach produkcyjnych.

  Tomasz Baranowski
  Kierownik ds. HR

Osoby prowadzące

MARCIN JASIŃSKI

Certyfikowany Project i Program Manager (PMP, PRINCE2 Practicioner) z wieloletnim doświadczeniem projektowym. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Trener oraz wykładowca akademicki w Collegium Civitas w Warszawie oraz Uniwersytecie SWPS. Zarządzał projektami oraz zespołami w sferze publicznej i prywatnej, m. in. w firmach Credit-Suisse, Hewlett-Packard, UBS.

Pracuje głównie z zespołami projektowymi i menedżerami projektów oraz początkującymi liderami zespołów. Realizował szkolenia m. in. dla: 3M, Acturis, ASP we Wrocławiu, Biura Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Collegium Civitas, Credit-Suisse, HPE

Paweł Gębaczyk

Ekspert w zakresie praktyk, narzędzi i projektów L&D. Certyfikowany Project Manager (IPMA, PRINCE2). Zarządza projektami szkoleniowymi, doradczymi i badawczymi od ponad 16-tu lat. Szef firmy szkoleniowej KnowHub Sp. z o.o. (dawniej TAW Polska)

Zarządzał kilkudziesięcioma projektami rozwojowymi dla kadr organizacji komercyjnych i publicznych, w tym kilkoma o wartości przekraczającej 1 mln złotych. Projektował i koordynował również projekty doradcze i badawcze. Planował i realizował projekty m.in. w firmach produkcyjnych, finansowych, handlowych oraz podmiotów publicznych. Między innymi dla : LG Chem Wrocław Energy, 3M, Apator, PCC Rokita, MPiPS, Vorwerk, Autoliv i wielu innych.

ADAM FIĄCEK

Konsultant, szkoleniowiec, specjalista HR i członek rad nadzorczych z 20-letnim doświadczeniem.

Certyfikowany coach, trener i facylitator – Certified Trainer International Resource Development UK, Certified Coach International Coaching Community, Facilitator for Learning Systems DDI.
Tworzy i wciela rozwiązania w obszarze zarządzania elastycznymi relacjami pracowniczymi, zarządzania projektami, przywództwem oraz myśleniem systemowym.
Realizował szkolenia dla: LG Display Poland Sp. z o.o., 3M Poland Sp. z o.o., Vorwerk Polska Sp. z o.o.

Anna Selwakowska-Domańska

Praktyk biznesu z ponad 18-letnim doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach.

Certyfikowany coach, dyplomowany Trener Biznesu i Zarządzania, akredytowany trener Insights Discovery, certyfikowany trener-facilitator zwinnego zarządzania zasobami ludzkimi na bazie Agile: Management 3.0.
Pasjonatka dzielenia się wiedzą w j.polskim / angielskim zarówno podczas szkoleń stacjonarnych, jak i online. Asesor podczas sesji Assessment & Development Center, prelegentka na konferencjach HR-owych, wykładowca i mentor na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie i Wrocławiu, autorka publikacji branżowych, Członkini m.in. Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami – PSZK oraz Dolnośląskiego Forum HR DFHR. Od lat wdraża Insights Discovery w zespołach w Polsce i za granicą.
Realizowała szkolenia m.in. dla: Whirlpool Company Polska, Grupa Pracuj, Smith&Nephew, EY, Starbucks, Pizza Hut, Burger King, KFC, Vigo System, Predica, AXA, Mitsubishi Motors, MAN.

Zarejestruj się na szkolenie
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W CYKLU ROZWOJOWYM DEDYKOWANYM HR

Cena cyklu szkoleniowego za osobę

1490 netto

 • 6 modułów szkoleniowych
 • Sesje konsultingowe
 • Certyfikat ukończenia programu rozwojowego

Chcę poznać szczegóły

Potrzebujesz większej ilości miejsc?

 

Oferta specjalna. Kupując 5 miejsc w warsztatach Agility w HR płacisz tylko za 4!

Dowiedz się więcej / poproś o indywidualną wycenę

 

Weź udział w naszym kursie jeśli:

 • Zależy Ci na zapewnienie terminowej realizacji projektów.
 • Chcesz poprawić jakość projektów.
 • Czujesz potrzebę zwiększenia efektywności swojej pracy przy projektach.
 • Zależy Ci, żeby lepiej pilnować kosztów w projektach.
 • Potrzebujesz omówić swój projekt z mentorem spoza organizacji.
 • Szukasz dla siebie nowej ścieżki rozwoju.

Poznaj szczegóły  *pole wymagane

  Administratorem danych osobowych jest KnowHub sp. z.o.o ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będa przetwarzane w celu idzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.polityką prywatności